Markt veranderd

Landelijke conclusies over het 4e kwartaal – Bron Het Kadaster 8-febr.

 • Als we vergelijken met 1 jaar geleden, lagen de woningprijzen in het 4e kwartaal 2022 5,1% hoger. In het 1e kwartaal van 2022 was dit nog 20,3%.
 • Vergelijken we met het vorige kwartaal, dan is het de eerste keer sinds 2013 dat de prijzen daalden.
 • Vergelijken we met vorige maand, zien we dat sinds augustus 2022 de prijzen elke maand daalden. Zo’n lange periode van 5 maanden kwam sinds 1995 maar 4 keer eerder voor.
 • Het Kadaster registreerde ruim 51.000 transacties van bestaande koopwoningen. Dat is 3% minder dan 1 jaar eerder.

Conclusies over provincies en gemeenten

 • In 36% van de gemeenten lag de gemiddelde woningprijs onder de € 375.000. In 2021 was dat nog 45%.
 • Vooral in gemeenten in Noord-Holland, Zuidwest-Friesland en Noordoost-Gelderland nam de gemiddelde prijs af.
 • In alle G4-steden was de woningprijs lager dan het landelijk gemiddelde. In Utrecht was er zelfs een prijsdaling van 1,2% ten opzichte van vorig jaar. 
 • Ten opzichte van vorig kwartaal daalden de woningprijzen in alle G4-steden en het hardst in Utrecht (-6,3%). Alleen in Rotterdam was de daling met 1,7% lager dan gemiddeld in Nederland (-2,4%).
 • Het aantal woningtransacties nam in 8 van de 12 provincies af in vergelijking met 1 jaar terug. Het meest in Zuid-Holland (-9%) en het minst in Gelderland (-5,4%).
 • Het aandeel van de koopstarters neemt toe tot 40% in het 4e kwartaal. Met name in de grotere gemeenten.
Advertentie

Afkoeling van de huizenmarkt?

(info van vastgoed actueel) Één op de vier huizenkopers stelt dat het aanbod van betaalbare woningen door het woningtekort nog steeds niet groter is geworden. Drie kwart zegt dat er ondanks de tekenen van afkoeling van de woningmarkt, gebrek is aan betaalbare nieuwbouwwoningen. Veel huizenkopers kijken dan ook de kat uit de boom. Bijna vier op de tien Nederlanders zeggen dat zij de aankoop van een woning uitstellen tot de huizenprijzen echt gaan dalen.

De Hypotheker ziet ook positieve signalen. Zo geeft 10% van de ondervraagden aan vaker naar een bezichtiging te kunnen en ervaart 9% dat er minder biedingen zijn. Bovendien is het gemiddelde hypotheekbedrag in augustus met bijna 6% gedaald – van € 323.000 naar
€ 304.000 – ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 11,9% duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 14,5%. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Het is de vierde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt.

Het Kadaster registreerde in augustus 16.405 woningtransacties. Dat is bijna 5% minder dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2022 zijn 124.127 woningen verkocht, ruim 20% minder dan in dezelfde periode van 2021. Vraag is zijn er te weinig woningen om te kopen geweest. – DvG

Woningmarkt 4eKW 2021

Informatie van het Kadaster 26 jan.:
In de laatste 3 maanden van 2021 stegen de woningprijzen minder fors. Ook werden er minder woningen verkocht. Voor het eerst in jaren steeg in 2021 het aandeel van koopstarters jonger dan 35 jaar.

Minder verkopen, minder forse prijsstijging

 • In het 4e kwartaal van 2021 wisselden 52.800 woningen van eigenaar. Dat is 2% minder dan in het 3e kwartaal en 21% minder dan in het 4e kwartaal van 2020.
 • De prijzen lagen in het 4e kwartaal 19,6% hoger dan een jaar ervoor. Wel is dit licht vertekend, doordat investeerders in het 4e kwartaal van 2020 veel goedkoper appartementen kochten.
 • De gemiddelde woningprijs was € 403.000.
 • De top 5 van gemeenten met een gemiddelde woningprijs van minder dan € 250.000: Pekela, Eemsdelta, Kerkrade, Den Helder en Heerlen.
 • De top 5 van gemeenten met een gemiddelde woningprijs groter dan € 800.000: Laren, Wassenaar, Rozendaal, Bloemendaal en Blaricum.

Kopers willen meer groter wonen.

 • Stijging in verkoop van luxe grondgebonden woningtypen (vrijstaand, twee-onder-een-kap en hoekwoningen) met maar liefst 8,5%.
 • Kopers kochten minder vaak woningen kleiner dan 90 m2. Ze kochten juist vaker woningen van 90 m2 tot en met 120 m2.

Erfpacht afkoop of vastklik verlenging

Erfpachters die niet zijn overgestapt naar het nieuwe erfpachtstelsel krijgen van de gemeente Amsterdam toch nog één kans om dat wel te doen. 
De regeling betekent concreet dat pachters nog één keer gebruik kunnen maken van de voordelige rekenmethode van voor 8 januari 2020. Erfpachters die het betreft krijgen zes maanden de tijd om alsnog over te stappen. 
Ga voor meer info of bekijk of overstappen voor u ook financieel gunstig is naar:
https://erfpacht.amsterdam.nl/portaal/login/

Amsterdamse erfpachters krijgen laatste kans op voordelige overstap

Dus nog één keer gebruik kunnen maken van de voordelige rekenmethode

Erfpachters die niet zijn overgestapt naar het nieuwe erfpachtstelsel krijgen van de gemeente toch nog één kans om dat wel te doen. Deze gevoelige concessie komt tot stand onder druk van de Autoriteit Consument en Markt. (Bron Parool)

De regeling betekent concreet dat pachters nog één keer gebruik kunnen maken van de voordelige rekenmethode van voor 8 januari 2020. Erfpachters die het betreft krijgen zes maanden de tijd om alsnog over te stappen. Veel erfpachters zullen dat niet doen, zij zijn vanwege specifieke omstandigheden bewust niet overgestapt naar het nieuwe stelsel, zegt Van Doorninck.

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (erfpacht) woensdag aan de raad. Er komen circa 35.000 spijtoptanten in aanmerking voor deze nieuwe regeling, wat neerkomt op 15 procent van de erfpachters in Amsterdam. Van Doorninck buigt hiermee voor de druk van een groeiende groep critici op het erfpachtbeleid, waar inmiddels ook instanties zoals de ACM toe behoren. Eerder vonden Van Doorninck én een meerderheid in de raad dat de erfpachters die niet waren overgestapt, ‘ruim de tijd’ gehad hebben.

Al langer is er kritiek op het gemeentelijk handelen in de richting van erfpachters, inwoners en bedrijven die periodiek een vergoeding moeten betalen voor de grond in Amsterdam. Circa 80 procent van de grond binnen de gemeentegrenzen is in bezit van de gemeente. Dit levert de hoofdstad jaarlijks tientallen miljoenen euro’s op.

De gemeente introduceerde enkele jaren geleden een nieuw erfpachtstelsel waarbinnen erfpachters de mogelijkheid kregen om hun pacht in één keer eeuwigdurend af te kopen. Tot 8 januari 2020 was er gelegenheid om onder gunstige financiële voorwaarden over te stappen naar dit nieuwe stelsel. Circa 85 procent van de erfpachters heeft voor het verstrijken van die deadline een aanvraag gedaan. Maar nu de pacht onder invloed van de stijgende WOZ-waarden hard stijgt, zijn er steeds meer erfpachters in het oude stelsel die zich gedupeerd voelen. Voor hen komt er nu een spijtoptantenregeling.Al minimaal een jaar op zoek naar een nieuwe koop- of huurwoning.

Bijna de helft van de starters op de woningmarkt is al minimaal een jaar op zoek naar een nieuwe koop- of huurwoning. Bijna 60% stelt het budget tijdens die zoektocht naar boven bij. Dat zijn enkele bevindingen uit de eerste Startersmonitor.

De Startersmonitor is een nieuw jaarlijks onderzoek onder ruim 6.000 starters op de woningmarkt. Initatiefnemers zijn onder andere het ministerie van BZK, De Hypotheekshop, Nationale Hypotheekgarantie en Vereniging Eigen Huis. Zij willen in kaart brengen wat de situatie is van starters en bijdragen aan oplossingen. In de monitor wordt ingegaan op de kansen, het budget en de zoektocht van starters die een koop- of huurwoning zoeken.

Starters hebben het zoals te verwachten niet makkelijk op de woningmarkt. De zoektocht naar een woning is vaak lang, zo blijkt uit de monitor. Van de ondervraagden zegt bijna de helft (gemiddeld 49%) al langer dan een jaar op zoek te zijn. Bij een koopwoning (50%) is dat iets langer dan bij een huurwoning (46%). Voor 13% duurt het zoeken al drie jaar of langer. 4% geeft aan binnen een maand te zijn geslaagd.

Bijna alle starters (85%) kijken voor een woning naar het woningaanbod op websites. Zes op de tien woningzoekenden schakelen hun eigen netwerk in. 20% gebruikt zijn of haar professionele netwerk en 40% zoekt met behulp van sociale media.

Hypotheekrente weer omlaag

De hypotheekmarkt lijkt immuun voor het coronavirus: geldverstrekkers verlagen massaal de hypotheekrente, meldt De Hypotheekshop. “Het totaalgemiddelde stevent af op een nieuw laagterecord.”

De afgelopen twee weken verlaagden bijna alle aanbieders de tarieven, aldus De Hypotheekshop, waaronder alle grote namen. Onder die grote namen rekent De Hypotheekshop ABN Amro, Rabobank, ING, SNS, Aegon, NN, Munt en ASR. “Het aantal renteaanpassingen deze week komt zelfs in de top 5 van de weken met het hoogste aantal rentewijzigingen van de laatste vijf jaar.

Op basis van 20 jaar met NHG: Het totaalgemiddelde (1,74%) ligt inmiddels alweer onder het niveau van begin dit jaar en stevent af op het laagterecord van half maart (1,62%), vlak voor de start van de lockdown.”

Eigen ervaring: Vraag naar woningen blijft onverminderd, prijzen stabiel tot hoger als het echt af of up to date is. Zeker eensgezinswoningenprijzen blijven stijgen.

Prijsstijging onvermijdelijk als vraag blijft maar aanbod niet toe neemt.

Het aanbod van nieuwbouwwoningen zal de komende tijd flink kleiner worden. Vooral in 2021 worden fors minder nieuwe woningen gebouwd, verwacht het economisch bureau van ING. Oorzaak van de krimp zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis.

De afgelopen jaren was vooral de aanbodzijde van de woningbouw de beperkende factor, zeggen de economen van INGSchaarste aan bouwlocaties en (sinds een jaar) ook de stikstofmaatregelen beperkten de afgifte van vergunningen.

Dit jaar denkt ING dat er ongeveer 68.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is 4,9 procent minder dan de 71.548 van vorig jaar. In 2021 zou het aanbod van nieuwbouwwoningen volgens de bank uitkomen op 63.000, wat een krimp betekent van 7,4 procent in vergelijking met de prognose van 2020.

De vraag in de markt zal nog meer veranderen als alle alleenstaanden, senioren van een (te) grote eengezinswoning naar een kleiner, gelijkvloers huis maar toch met tuin willen.