Investering in Energiebesparing geeft extra’s met NHG

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari van €290.000 naar €310.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600,-.

Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de cv-installatie. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Advertentie

Verkopen gaat sneller maar aantal woningverkopen blijft dalen,

In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2% minder is dan in juli 2017.

Sinds begin dit jaar ligt het aantal woningverkopen maandelijks onder het niveau van verleden jaar. In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2% minder is dan in juli 2017. Deze daling is kleiner dan de afgelopen maanden, maar de trend is duidelijk nog neerwaarts. Ondanks de daling ligt het aantal verkopen nog steeds op een hoog niveau. Alleen in 1998, 1999, 2002, 2016 en 2017 werden er meer woningen verkocht in de maand juli. Het aantal verstrekte hypotheken nam ten opzichte van verleden jaar toe met 7,5% tot 31.111.

Wel meer hoekwoningen en vrijstaande woningen verkocht.Van de vijf woningtypen die worden onderscheiden stegen er in juli twee, hoekwoningen (3,9%) en vrijstaande woningen (2,8%). Beide woningtypes lieten echter afgelopen maanden wel structureel een lichte daling zien. Het aantal 2-onder-1-kap woningen is nagenoeg gelijk gebleven en het aantal tussenwoningen en appartementen daalde met respectievelijk -2,9% en -6,7%.

Meer woningverkopen in Drenthe, Friesland, Overijssel en Zeeland

In juli zijn in vier provincies meer woningen verkocht dan vorig jaar, in Drenthe (8,6%), Friesland (7,4%), Overijssel (5,7%) en Zeeland (13,3%). In juni daalde het aantal woningverkopen nog in elke provincie, alhoewel in de Randstad de daling de afgelopen periode veelal groter was dan erbuiten.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in juli 31.111 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 7,5%. De ontwikkeling van het aantal afgesloten hypotheken fluctueert de afgelopen maanden. In totaal is in de eerste 7 maanden van 2018 1% meer nieuwe hypotheken geregistreerd dan in 2017.

Een taxatierapport bij de aan- of verkoop van een woning kan sinds 1 april honderden euro’s duurder zijn

Het laten maken van een taxatierapport bij de aan- of verkoop van een woning kan sinds 1 april honderden euro’s duurder zijn en veel meer tijd in beslag nemen. Dit schrijft De Hypotheekshop. Nieuwe taxatieregels schrijven voor dat taxateurs meer onderzoek moeten doen naar onder andere de duurzaamheid, fundering en VvE.

Per 1 april is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2018 van kracht geworden op basis van afspraken tussen branche- en beroepsorganisaties van makelaars en taxateurs. Het doel van dit verplichte nieuwe model is het verhogen van de kwaliteit van taxaties en het validatieproces.

Diepgaander onderzoek

De verbeteringen die zijn doorgevoerd hebben onder andere betrekking op energiebesparende voorzieningen, onderzoek naar de fundering, de financiële positie van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en een diepgaandere onderbouwing van de waarde van de woning. Zo moet de waarde van referentieobjecten beter worden onderbouwd en is een uniforme verbouwingsspecificatie als bijlage bij het taxatierapport.

Verplichte bijlagen

De taxatierapporten krijgen daardoor meer en dikkere bijlagen. Beleidsadviseur Sebastiaan Roggeveen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bevestigt dat een woningtaxatie daardoor duurder kan uitpakken. “Er zit nu aantal verplichte bijlagen bij waaraan de taxateur meer tijd kwijt is, dus een rapport zal ook meer geld kosten.”

Doorlooptijd verdubbeld

Financieel intermediair De Hypotheekshop signaleert dat de verwerkingstijd van taxatierapporten die huizenkopers nodig hebben om een financiering bij een bank te krijgen, is verdubbeld. Dit komt ook omdat de validatie van rapporten door de aangesloten validatie-instituten stokt. “De aanvraagtermijn van taxatierapporten is hierdoor in sommige gevallen opgelopen tot anderhalve week”, stelt de franchiseketen.

Woningtaxatie de helft duurder

De Hypotheekshop krijgt signalen dat de taxatierapporten honderden euro’s duurder worden. “Bovendien zien veel taxateurs zich genoodzaakt om de prijs van een taxatierapport fors te gaan verhogen, tot wel 600 of 700 euro,” wat volgens de Hypotheekshop neerkomt op een prijsstijging van meer dan 40 procent. De prijsstijging is niet alleen het gevolg van het meerwerk dat de nieuwe eisen met zich meebrengen, maar tevens van het feit dat er een kleiner aanbod is aan taxateurs.

Makelaars doen taxaties er niet meer ‘bij’

Evert-Jan Geertsma, woordvoerder van de Nationale Taxatie Service (NTS) bevestigt tegen Business Insider dat taxaties 40 tot 50 procent duurder zijn geworden de afgelopen maanden. “Veel makelaars deden de taxaties erbij. De nieuwe taxaties kosten meer tijd, en dat maakt deze klussen minder aantrekkelijk. Makelaars kunnen nu meer verdienen met huizen verkopen.” Daardoor is aanbod van taxateurs kleiner geworden. In combinatie met een booming huizenmarkt drijft dit de prijzen van de rapporten verder op.

Geen actieve VvE

De Hypotheekshop vraagt zich verder af of de taxaties van appartementen zonder actieve VvE überhaupt nog wel kunnen worden gevalideerd, met name als een meerjarenonderhoudsplanning ontbreekt. En “geldverstrekkers financieren in de regel geen woning of appartement zonder een gevalideerd taxatierapport.”

Vereniging Eigen Huis staat achter nieuwe rapport

Het belang van een compleet en goed onderbouwd taxatierapport neemt volgens André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH) toe. Financiers willen tegenwoordig niet gemakkelijk meer boven de 100 procent van de woningwaarde financieren. De koopprijs hoeft niet de echte waarde te zijn, benadrukt hij.  “Maar betaal je meer, dan moet je zelf geld inbrengen. Heb je dat niet, dan kun je in de problemen komen.”

Duurzaamheid goed onderzocht

In de nieuwe regels moeten taxateurs ook aangeven hoe duurzaam een woning nu is, welke extra energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn én welke ook daadwerkelijk zin hebben. De la Porte juicht deze uitbreiding van het rapport toe “Consumenten hebben steeds meer behoefte aan duurzaamheidsinformatie. Het eerdere gevoel dat energielabels flauwekul zijn en dat aandacht voor milieu werd opgedrongen, verdwijnt.” De la Porte vraagt zich echter wel af of alle taxateurs voldoende kennis in huis hebben om woningen goed te beoordelen op duurzaamheid.

Terecht meer aandacht voor fundering

Ook de extra aandacht voor funderingen vindt de VEH goed. De regio’s en steden waar funderingsproblemen kunnen spelen zijn bij de professionals wel bekend. Het is goed als huizenkopers een reëel beeld krijgen van de risico’s.  “Pas dan kun je kiezen of je een woning alsnog wilt hebben en of je de extra kosten van verbetering van de fundering kunt opbrengen.”

Het blijft stijgen vanaf 4% en meer

In augustus 2017 registreerde het Kadaster 20.780 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,0% ten opzichte van augustus 2016 (19.975). Vergeleken met de voorgaande maand, juli 2017, is er ook sprake van een stijging van 4,0%. Het Kadaster registreerde toen 19.979 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met augustus vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 13,8%. Alleen bij appartementen registreren wij een daling met 0,6%. Ten opzichte van de vorige maand, juli 2017, zien we bij appartementen de grootste stijging (7,4%), alleen bij 2-onder-1-kap woningen zien we een daling (-1,4%).

Provincies
Ten opzichte van augustus 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in Flevoland
het meest met 26,7%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 3,8%. Vergeleken met juli 2017 is in Utrecht de stijging het grootst (12,1%). In Zeeland zien we de grootste daling met 5,4%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in augustus 2017 met 7,6% toe ten opzichte van augustus 2016, van 27.101 naar 29.172. Vergeleken met juli 2017 (28.950) is er sprake van een stijging van 0,8%.
Executieveilingen
In augustus 2017 vonden 85 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 43,7% ten opzichte van augustus 2016 (151).

Stijging van huisverkopen 24,4% ten opzichte van mei 2016.

De aanhoudende stijging betekent minder vrij aanbod, tot 2 en 2,5 ton wordt vrij snel verkocht.
In mei 2017 registreerde het Kadaster 19.990 verkochte woningen. Dit is een stijging van 24,4% ten opzichte van mei 2016 (16.066).

Vergeleken met de voorgaande maand, april 2017, is er sprake van een stijging van 19,7%. Het Kadaster registreerde toen 16.694 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met mei vorig jaar stijgen alle woningtypen. De grootste stijging zien we bij 2-onder-1-kap woningen met 39,7%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging: 15,5%. Ten opzichte van de vorige maand, april 2017, stijgen alle woningtypen. Bij hoekwoningen is de stijging het grootst (23,8%) en bij tussenwoningen het laagst (17,6%).

Provincies
Ten opzichte van mei 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Limburg met 44,5%. In Utrecht zien we de kleinste stijging met 7,7%. Vergeleken met april 2017 zien we ook een stijging in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst (35,2%) en in Zeeland het kleinst (8,2%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2017 met 28,1% toe ten opzichte van mei 2016, van 22.706 naar 29.089. Vergeleken met april 2017 (24.268) is er sprake van een stijging van 19,9%.

Executieveilingen (het gaat beter in nl, minder huizen “onder water”)
In mei 2017 vonden 126 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 25,4% ten opzichte van mei 2016 (169).

Tot nu toe stijgt de verkoop in de huizenmarkt in Noord-Holland alleen niet.

Die daling kan zeker te wijten zijn aan het lagere aanbod van huizen. We merken om ons heen dat er duidelijk minder huizen te koop staan in alle wijken in Amsterdam.

In februari 2017 registreerde het Kadaster 17.708 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19,1% ten opzichte van februari 2016 (14.866).
Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2017, is er sprake van een stijging van 7,0%. Het Kadaster registreerde toen 16.555 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 35,1%. Bij appartementen is de stijging het minst met 14,7%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2017, stijgen alle woningtypen. Bij 2-onder-1-kap woning is de stijging het grootst met 20,4%. De kleinste stijging is te zien bij appartementen met 3,3%.

Provincies
Ten opzichte van februari 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 34,4%.
Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 2,8%. Vergeleken met januari 2017 zien we een stijging in alle provincies behalve in Noord-Holland (-3,4%), de grootste stijger is Friesland met 21,4%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2017 met 20,9% toe ten opzichte van februari 2016, van 21.989 naar 26.580.
Vergeleken met januari 2017 (24.580) is er sprake van een stijging van 8,1%.

Executieveilingen
In februari 2017 vonden 66 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 52,5% ten opzichte van februari 2016 (139).

20% meer huizenverkoop dan in 2015, echter Amsterdam 2% minder.

Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis
Sinds medio mei 2013 gaat het goed op de Nederlandse woningmarkt. Er worden steeds meer woningen verkocht en vorig jaar zijn in bijna alle gemeenten de gemiddelde prijzen gestegen. Het Kadaster publiceert maandelijks een vastgoedbericht en uit het bericht van december blijkt dat het aantal verkochte woningen in 2016 op bijna 215.000 is uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan in 2006, voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden.

Het aantal ingeschreven hypotheken op woningen was in 2016 ruim 307.000. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 19%. In 2006 lag dit aantal veel hoger: 549.000 ingeschreven hypotheken op woningen. Het verschil is onder andere te verklaren door het hoge aantal oversluitingen en 2e hypotheken in de periode voor de crisis.

Aantal verkopen in Amsterdam stagneert, prijzen stijgen hard
Binnen deze positieve ontwikkelingen heeft Amsterdam de afgelopen jaren steeds meer een eigen positie ingenomen. De prijzen en het aantal verkopen van woningen stegen hier eerder en harder na de crisis. De cijfers laten zien dat het aantal verkopen in Amsterdam in het afgelopen jaar is gedaald met 2%, terwijl in de rest van het land het aantal verkopen met 20% is gestegen. De prijzen in Amsterdam zijn wel hard gestegen. De gemiddelde prijs per vierkante meter was in Amsterdam in 2016 16% hoger dan in 2015.

Eindejaarsspurt

In november 2016 registreerde het Kadaster 18.255 verkochte woningen. Dit is een stijging van 25,5% ten opzichte van november 2015 (14.545). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2016, is er sprake van een stijging van 5,3%. Het Kadaster registreerde toen 17.339 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met november vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 32%. Bij appartementen is de stijging het minst met 22,8 %.

Provincies
Ten opzichte van november 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 46,7% en het kleinst in Noord-Holland met 8,9%. Vergeleken met oktober 2016 stijgen alle provincies, behalve Flevoland (-8,4%) en Zeeland (-8,2%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2016 met 22,5% toe ten opzichte van november vorig jaar, van 21.319 naar 26.125. Vergeleken met oktober 2016 (24.229) is er sprake van een stijging van 7,8%.

Executieveilingen
In november 2016 vonden 221 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 27,3% ten opzichte van november 2015 (304).

Info Het Kadaster.