Record laatste kw2017 echter … ook met dalingen, start januari 2018 laat dit verder zien

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 39,3% ten opzichte van vorige maand december 2017 (26.398 ).
Echter in het vierde kwartaal van 2017 waren ruim 66 duizend bestaande woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal in een kwartaal ooit.

De NVM publiceerde ook over de woningmarkt en meldde dat het aantal woningverkopen in het vierde kwartaal lager was dan een jaar eerder. Het verschil komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM- makelaars verkochte woningen. Het CBS en het Kadaster meten de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

Krappere woningmarkt in Noord-Holland en Utrecht
In het vierde kwartaal waren bestaande koopwoningen in Nederland 8,2% duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met 10,5% was de prijsstijging in de provincie Noord-Holland het hoogst. Daarnaast lagen ook de prijsstijgingen in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland met respectievelijk 9,8%, 9,4% en 9,4% boven de gemiddelde prijsstijging in Nederland.

De groei in het aantal transacties lijkt in deze regio’s echter terug te lopen. Het aantal verkopen in de provincie Utrecht was zelfs ruim 1% lager dan een jaar eerder. Met de hoge prijsstijgingen en de teruglopende groei, en hier en daar zelfs krimp, van het aantal verkopen lijkt er vooral in Noord-Holland en Utrecht sprake van steeds meer krapte op de woningmarkt.

In alle vier grote steden lagen de prijzen ruim 11% hoger dan in het vierde kwartaal van 2016. De verkoopaantallen in Amsterdam en Utrecht waren lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Vooral in Amsterdam wordt de woningmarkt steeds krapper. Een woning in Amsterdam kost nu gemiddeld 415 duizend euro.

Krapte bij appartementen
Met bijna 12% was de prijsstijging van appartementen ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het hoogst. Dat hangt samen met de prijsontwikkeling in de grote steden, waar appartementen een relatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met 7% het kleinst. De groei van het aantal transacties was daarentegen met bijna 17% het hoogst bij vrijstaande woningen en bij appartementen met 2% het laagst.

Advertenties

Stijgingen en dalingen?! Veel Amsterdammers naar Almere.

In november 2017 registreerde het Kadaster 19.647 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6% ten opzichte van november 2016 (18.255). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2017, is er sprake van een daling van 2,5%.
Het Kadaster registreerde toen 20.143 verkochte woningen.

Welke Woningtypen en waar:
Vergeleken met november vorig jaar zien we de grootste stijging bij hoekwoningen met 16,2%. Bij appartementen registreren wij een daling van 0,7%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2017, zien we alleen bij hoekwoningen een stijging (1,3%), bij vrijstaande woningen zien we de grootste daling (-6,1%).  Ten opzichte van november 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Flevoland is de stijging het grootst met 30,9%. Alleen in Noord-Holland (-1,1) en Utrecht (-6,1) zien we een daling.

Prijzen
Bestaande koopwoningen waren in november 8,2% duurder dan in november 2016. Deze toename is even groot als in oktober, toen de hoogste prijsstijging in bijna 16 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog bijna 4% lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22,5% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2017 ongeveer even hoog als in juni 2007.

Info: Het Kadaster.

Huizenprijzen hadden in oktober de sterkste stijging in bijna 16 jaar.

Prijzen stijgen, verkopen met stijging tov vorig jaar maar daling tov vorige maand
In oktober lagen de huizenprijzen gemiddeld 8,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna 16 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van gegevens van het Kadaster.
De prijzen van bestaande woningen stijgen al sinds mei 2014, toen was de stijging nog zeer bescheiden met 1,4 procent op jaarbasis. In de jaren daarvoor daalde de waarde van huizen juist hard, toen de crisis om zich heen sloeg.
Sinds het dal in juni 2013 zijn de prijzen gemiddeld met 22 procent gestegen, maar in Amsterdam zijn de prijzen sindsdien met ruim 50 procent toegenomen.

Prijstijging vooral in de grote steden
In de hoofdstad stegen ook afgelopen jaar de prijzen harder dan in de rest van Nederland, met 13,8 procent. Ook in Rotterdam (plus 13,8 procent), Den Haag (plus 11.6 procent) en Utrecht (plus 11,5 procent) gaat het hard omhoog.
De gemiddelde huizenprijzen liggen, ondanks de gigantische stijging, nog altijd onder het topniveau van 2008. Huizen kosten gemiddeld nog zo’n 4 procent minder dan net voor de crisis.

Bescheiden stijging buiten de Randstad. Buiten Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland stijgen de prijzen veel minder hard met percentages tussen de 2,7 procent in Zeeland en 6,5 procent in Gelderland in het derde kwartaal.

Verkopen met stijging tov vorig jaar maar daling tov vorige maand
In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,2% ten opzichte van oktober 2016 (17.339).
Vergeleken met de voorgaande maand, september 2017, is er sprake van een daling van 2,4%. Het Kadaster registreerde toen 20.632 verkochte woningen.
Vergeleken met oktober vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 26,8%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging met 10,5%.
Provincies; Ten opzichte van oktober 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst met 25,9%. In Noord-Holland zien we de kleinste stijging van 6,1%. Vergeleken met september 2017 zien we alleen in Noord-Brabant een stijging (3,8%). In Friesland zien we de grootste daling met 12%.

Hypotheken; Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2017 met 19,6% toe ten opzichte van oktober 2016, van 24.229 naar 28.979. Vergeleken met september 2017 (29.126) is er sprake van een daling van 0,5%.

Executieveilingen; In oktober 2017 vonden 121 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 33,9% ten opzichte van oktober 2016 (183).

‘HUIZENPRIJZEN BLIJVEN KOMENDE JAREN STIJGEN’

8 november 2017 Geschreven door redactie Vastgoed, Dossier: Woningmarkt en economie

De huizenprijzen in Nederland blijven de komende drie jaren nog flink stijgen, zo blijkt uit een onderzoek naar woningmarkten in de EU door Moody’s. De kredietbeoordelaar voorspelt dat de prijzen in 2018 met 7 procent omhoog gaan en dat er de komende drie jaar een stijging van 16 procent gaat plaatsvinden. Dit meldt het Parool.

De prijsstijging komt volgens Moody’s door het grote aantal jonge werkenden en de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland. Het hoge aantal werkenden zorgt voor veel vraag, maar er is weinig ruimte voor nieuwbouw die deze vraag op kan vangen. In de EU stijgen dan ook alleen in Duitsland de huizenprijzen sneller dan in Nederland.

Historisch dieptepunt
Zulke prijsstijgingen zijn Amsterdam niet onbekend. In het afgelopen jaar zijn de prijzen in Amsterdam zelfs met 21 procent gestegen, bleek deze zomer uit cijfers van de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA).  De druk op de woningmarkt in Amsterdam laat zich ook zien in het woningaanbod, dat zich op een historisch dieptepunt bevindt. In het afgelopen kwartaal stonden nog maar 1244 woningen te koop, tegen 1747 huizen in het kwartaal ervoor.

Beleggers
Bovenop de al hoge vraag naar huizen komt er in Amsterdam bij dat vastgoedeigenaren op grote schaal woningen opkopen. Inmiddels is een op de acht Amsterdamse woningen in handen van beleggers, die deze huizen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, vervolgens verhuren.

Bouwprojecten
Om de druk op de woningmarkt te verlichten heeft de gemeente meerdere bouwprojecten aangekondigd, zoals Amstel III in Zuidoost, en Haven-Stad in het Westelijk Havengebied, momenteel het grootste nieuwbouwproject. Het streven is dat daar in 2040 zeker 40.000 woningen zijn gebouwd.

Bron: Het Parool

Het blijft stijgen vanaf 4% en meer

In augustus 2017 registreerde het Kadaster 20.780 verkochte woningen. Dit is een stijging van 4,0% ten opzichte van augustus 2016 (19.975). Vergeleken met de voorgaande maand, juli 2017, is er ook sprake van een stijging van 4,0%. Het Kadaster registreerde toen 19.979 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met augustus vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 13,8%. Alleen bij appartementen registreren wij een daling met 0,6%. Ten opzichte van de vorige maand, juli 2017, zien we bij appartementen de grootste stijging (7,4%), alleen bij 2-onder-1-kap woningen zien we een daling (-1,4%).

Provincies
Ten opzichte van augustus 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in Flevoland
het meest met 26,7%. Alleen in Noord-Holland zien we een daling van 3,8%. Vergeleken met juli 2017 is in Utrecht de stijging het grootst (12,1%). In Zeeland zien we de grootste daling met 5,4%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in augustus 2017 met 7,6% toe ten opzichte van augustus 2016, van 27.101 naar 29.172. Vergeleken met juli 2017 (28.950) is er sprake van een stijging van 0,8%.
Executieveilingen
In augustus 2017 vonden 85 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 43,7% ten opzichte van augustus 2016 (151).

Rekentool voor uw eeuwige erfpacht afkoop berekening.

Afkoop bedrag bepalen voor eeuwig durende erfpacht? Wat moet u weten?: WOZ waarde 2014 of 2015, erfpacht afgekocht ja/nee, zo ja tot wanneer, welke erfpachtbepalings jaar wordt toegepast (zie uw eigendomsbewijs). In de rekentool kunt u dan berekenen wat eeuwigdurende erfpacht kost. https://berekenuwoverstap.nl/ Vanaf 1 oktober 2017 kunt u via het Overstapportaal een aanbieding (offerte) aanvragen.