Verkopen gaat sneller maar aantal woningverkopen blijft dalen,

In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2% minder is dan in juli 2017.

Sinds begin dit jaar ligt het aantal woningverkopen maandelijks onder het niveau van verleden jaar. In juli 2018 zijn er 19.580 woningen verkocht, wat 2% minder is dan in juli 2017. Deze daling is kleiner dan de afgelopen maanden, maar de trend is duidelijk nog neerwaarts. Ondanks de daling ligt het aantal verkopen nog steeds op een hoog niveau. Alleen in 1998, 1999, 2002, 2016 en 2017 werden er meer woningen verkocht in de maand juli. Het aantal verstrekte hypotheken nam ten opzichte van verleden jaar toe met 7,5% tot 31.111.

Wel meer hoekwoningen en vrijstaande woningen verkocht.Van de vijf woningtypen die worden onderscheiden stegen er in juli twee, hoekwoningen (3,9%) en vrijstaande woningen (2,8%). Beide woningtypes lieten echter afgelopen maanden wel structureel een lichte daling zien. Het aantal 2-onder-1-kap woningen is nagenoeg gelijk gebleven en het aantal tussenwoningen en appartementen daalde met respectievelijk -2,9% en -6,7%.

Meer woningverkopen in Drenthe, Friesland, Overijssel en Zeeland

In juli zijn in vier provincies meer woningen verkocht dan vorig jaar, in Drenthe (8,6%), Friesland (7,4%), Overijssel (5,7%) en Zeeland (13,3%). In juni daalde het aantal woningverkopen nog in elke provincie, alhoewel in de Randstad de daling de afgelopen periode veelal groter was dan erbuiten.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in juli 31.111 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 7,5%. De ontwikkeling van het aantal afgesloten hypotheken fluctueert de afgelopen maanden. In totaal is in de eerste 7 maanden van 2018 1% meer nieuwe hypotheken geregistreerd dan in 2017.

Stijgende lijn woningverkopen doorbroken volgens het Kadaster

Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet.
Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend. Kijkend naar de afgelopen 20 jaar, zijn alleen in het eerste kwartaal van 2017 meer woningen verkocht dan nu het geval is.”

Vier maanden woningverkopen op een rij

De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.

Rijtjeswoningen doen het goed

“We zien dat appartementen en twee-onder-een-kap woningen al een aantal maanden minder goed verkopen dan andere woningtypen. Ook vrijstaande woningen worden minder verkocht (-1,9%), maar de daling van dit marktsegment is geringer dan de gemiddelde daling. Een stijgend aantal verkopen zien we bij de tussenwoningen (0,5%) en hoekwoningen (1,8%)”, aldus De Vries.

Jongeren kopen minder, ouderen steeds meer

Het aantal woningkopers onder de 35 jaar daalt al geruime tijd; in vergelijking met een jaar terug is de daling 5,5%. In april 2018 was 44,3% van de woningkopers onder de 35 jaar. Dat is ruim 3% lager dan over de eerste vier maanden van 2016, toen hun marktaandeel nog uitkwam op 47,5%. Het is bovendien fors lager dan voor de crisis (2008), toen het aandeel ongeveer 55% was. De woningtransacties onder ouderen in leeftijdscategorie 45 – 65 jaar, behoudt de stijgende lijn. Het aantal aankopen door 45 tot 65-jarigen is gestegen van 3.324 in april 2008 (18%), naar 4.505 in april van dit jaar (27.7%). Dit geldt ook voor het aantal 65-plussers. In 2008 kochten slechts 1.750 gepensioneerden een koopwoning en in de afgelopen maand registreerde het Kadaster 4.505 aankopen.

Stijgend aantal afgesloten hypotheken

Het Kadaster registreerde in april 26.403 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 8,8%. In de eerste drie maanden van dit jaar was er –net zoals bij het aantal transacties– een daling zichtbaar. De toename van april maakt het verlies in de eerste drie maanden bijna goed. Voor wat betreft de hypotheekmarkt kunnen we daarom nog niet concluderen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren is omgebogen in een dalende trend.

 

Een taxatierapport bij de aan- of verkoop van een woning kan sinds 1 april honderden euro’s duurder zijn

Het laten maken van een taxatierapport bij de aan- of verkoop van een woning kan sinds 1 april honderden euro’s duurder zijn en veel meer tijd in beslag nemen. Dit schrijft De Hypotheekshop. Nieuwe taxatieregels schrijven voor dat taxateurs meer onderzoek moeten doen naar onder andere de duurzaamheid, fundering en VvE.

Per 1 april is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2018 van kracht geworden op basis van afspraken tussen branche- en beroepsorganisaties van makelaars en taxateurs. Het doel van dit verplichte nieuwe model is het verhogen van de kwaliteit van taxaties en het validatieproces.

Diepgaander onderzoek

De verbeteringen die zijn doorgevoerd hebben onder andere betrekking op energiebesparende voorzieningen, onderzoek naar de fundering, de financiële positie van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en een diepgaandere onderbouwing van de waarde van de woning. Zo moet de waarde van referentieobjecten beter worden onderbouwd en is een uniforme verbouwingsspecificatie als bijlage bij het taxatierapport.

Verplichte bijlagen

De taxatierapporten krijgen daardoor meer en dikkere bijlagen. Beleidsadviseur Sebastiaan Roggeveen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bevestigt dat een woningtaxatie daardoor duurder kan uitpakken. “Er zit nu aantal verplichte bijlagen bij waaraan de taxateur meer tijd kwijt is, dus een rapport zal ook meer geld kosten.”

Doorlooptijd verdubbeld

Financieel intermediair De Hypotheekshop signaleert dat de verwerkingstijd van taxatierapporten die huizenkopers nodig hebben om een financiering bij een bank te krijgen, is verdubbeld. Dit komt ook omdat de validatie van rapporten door de aangesloten validatie-instituten stokt. “De aanvraagtermijn van taxatierapporten is hierdoor in sommige gevallen opgelopen tot anderhalve week”, stelt de franchiseketen.

Woningtaxatie de helft duurder

De Hypotheekshop krijgt signalen dat de taxatierapporten honderden euro’s duurder worden. “Bovendien zien veel taxateurs zich genoodzaakt om de prijs van een taxatierapport fors te gaan verhogen, tot wel 600 of 700 euro,” wat volgens de Hypotheekshop neerkomt op een prijsstijging van meer dan 40 procent. De prijsstijging is niet alleen het gevolg van het meerwerk dat de nieuwe eisen met zich meebrengen, maar tevens van het feit dat er een kleiner aanbod is aan taxateurs.

Makelaars doen taxaties er niet meer ‘bij’

Evert-Jan Geertsma, woordvoerder van de Nationale Taxatie Service (NTS) bevestigt tegen Business Insider dat taxaties 40 tot 50 procent duurder zijn geworden de afgelopen maanden. “Veel makelaars deden de taxaties erbij. De nieuwe taxaties kosten meer tijd, en dat maakt deze klussen minder aantrekkelijk. Makelaars kunnen nu meer verdienen met huizen verkopen.” Daardoor is aanbod van taxateurs kleiner geworden. In combinatie met een booming huizenmarkt drijft dit de prijzen van de rapporten verder op.

Geen actieve VvE

De Hypotheekshop vraagt zich verder af of de taxaties van appartementen zonder actieve VvE überhaupt nog wel kunnen worden gevalideerd, met name als een meerjarenonderhoudsplanning ontbreekt. En “geldverstrekkers financieren in de regel geen woning of appartement zonder een gevalideerd taxatierapport.”

Vereniging Eigen Huis staat achter nieuwe rapport

Het belang van een compleet en goed onderbouwd taxatierapport neemt volgens André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH) toe. Financiers willen tegenwoordig niet gemakkelijk meer boven de 100 procent van de woningwaarde financieren. De koopprijs hoeft niet de echte waarde te zijn, benadrukt hij.  “Maar betaal je meer, dan moet je zelf geld inbrengen. Heb je dat niet, dan kun je in de problemen komen.”

Duurzaamheid goed onderzocht

In de nieuwe regels moeten taxateurs ook aangeven hoe duurzaam een woning nu is, welke extra energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn én welke ook daadwerkelijk zin hebben. De la Porte juicht deze uitbreiding van het rapport toe “Consumenten hebben steeds meer behoefte aan duurzaamheidsinformatie. Het eerdere gevoel dat energielabels flauwekul zijn en dat aandacht voor milieu werd opgedrongen, verdwijnt.” De la Porte vraagt zich echter wel af of alle taxateurs voldoende kennis in huis hebben om woningen goed te beoordelen op duurzaamheid.

Terecht meer aandacht voor fundering

Ook de extra aandacht voor funderingen vindt de VEH goed. De regio’s en steden waar funderingsproblemen kunnen spelen zijn bij de professionals wel bekend. Het is goed als huizenkopers een reëel beeld krijgen van de risico’s.  “Pas dan kun je kiezen of je een woning alsnog wilt hebben en of je de extra kosten van verbetering van de fundering kunt opbrengen.”

Erfpachtafkoop al aangevraagd?

Voor een aantal woonwijken in Amsterdam is het zeker interessant om de canon na een periode vast te leggen of nu al voor eeuwig af te kopen.
De combinatie WOZ (2014-2015), straatwaarde en de 25% korting van de Gemeente maken het bedrag zekre gunstig om het te overwegen.
Vraag het aan via https://erfpacht.amsterdam.nl/portaal/login/ 
U wordt stap voor stap door de aanvraag begeleid.
Via de rekentool krijgt u al een goede indicatie wat het voor u betekent.

Zie hier de meest recente nieuwsbrief van de gemeente over erfpacht.

 

Record laatste kw2017 echter … ook met dalingen, start januari 2018 laat dit verder zien

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 39,3% ten opzichte van vorige maand december 2017 (26.398 ).
Echter in het vierde kwartaal van 2017 waren ruim 66 duizend bestaande woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal in een kwartaal ooit.

De NVM publiceerde ook over de woningmarkt en meldde dat het aantal woningverkopen in het vierde kwartaal lager was dan een jaar eerder. Het verschil komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM- makelaars verkochte woningen. Het CBS en het Kadaster meten de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

Krappere woningmarkt in Noord-Holland en Utrecht
In het vierde kwartaal waren bestaande koopwoningen in Nederland 8,2% duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met 10,5% was de prijsstijging in de provincie Noord-Holland het hoogst. Daarnaast lagen ook de prijsstijgingen in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland met respectievelijk 9,8%, 9,4% en 9,4% boven de gemiddelde prijsstijging in Nederland.

De groei in het aantal transacties lijkt in deze regio’s echter terug te lopen. Het aantal verkopen in de provincie Utrecht was zelfs ruim 1% lager dan een jaar eerder. Met de hoge prijsstijgingen en de teruglopende groei, en hier en daar zelfs krimp, van het aantal verkopen lijkt er vooral in Noord-Holland en Utrecht sprake van steeds meer krapte op de woningmarkt.

In alle vier grote steden lagen de prijzen ruim 11% hoger dan in het vierde kwartaal van 2016. De verkoopaantallen in Amsterdam en Utrecht waren lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Vooral in Amsterdam wordt de woningmarkt steeds krapper. Een woning in Amsterdam kost nu gemiddeld 415 duizend euro.

Krapte bij appartementen
Met bijna 12% was de prijsstijging van appartementen ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 het hoogst. Dat hangt samen met de prijsontwikkeling in de grote steden, waar appartementen een relatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met 7% het kleinst. De groei van het aantal transacties was daarentegen met bijna 17% het hoogst bij vrijstaande woningen en bij appartementen met 2% het laagst.

Stijgingen en dalingen?! Veel Amsterdammers naar Almere.

In november 2017 registreerde het Kadaster 19.647 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6% ten opzichte van november 2016 (18.255). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2017, is er sprake van een daling van 2,5%.
Het Kadaster registreerde toen 20.143 verkochte woningen.

Welke Woningtypen en waar:
Vergeleken met november vorig jaar zien we de grootste stijging bij hoekwoningen met 16,2%. Bij appartementen registreren wij een daling van 0,7%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2017, zien we alleen bij hoekwoningen een stijging (1,3%), bij vrijstaande woningen zien we de grootste daling (-6,1%).  Ten opzichte van november 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in bijna alle provincies. In Flevoland is de stijging het grootst met 30,9%. Alleen in Noord-Holland (-1,1) en Utrecht (-6,1) zien we een daling.

Prijzen
Bestaande koopwoningen waren in november 8,2% duurder dan in november 2016. Deze toename is even groot als in oktober, toen de hoogste prijsstijging in bijna 16 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.
In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog bijna 4% lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 22,5% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in november 2017 ongeveer even hoog als in juni 2007.

Info: Het Kadaster.

Huizenprijzen hadden in oktober de sterkste stijging in bijna 16 jaar.

Prijzen stijgen, verkopen met stijging tov vorig jaar maar daling tov vorige maand
In oktober lagen de huizenprijzen gemiddeld 8,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna 16 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van gegevens van het Kadaster.
De prijzen van bestaande woningen stijgen al sinds mei 2014, toen was de stijging nog zeer bescheiden met 1,4 procent op jaarbasis. In de jaren daarvoor daalde de waarde van huizen juist hard, toen de crisis om zich heen sloeg.
Sinds het dal in juni 2013 zijn de prijzen gemiddeld met 22 procent gestegen, maar in Amsterdam zijn de prijzen sindsdien met ruim 50 procent toegenomen.

Prijstijging vooral in de grote steden
In de hoofdstad stegen ook afgelopen jaar de prijzen harder dan in de rest van Nederland, met 13,8 procent. Ook in Rotterdam (plus 13,8 procent), Den Haag (plus 11.6 procent) en Utrecht (plus 11,5 procent) gaat het hard omhoog.
De gemiddelde huizenprijzen liggen, ondanks de gigantische stijging, nog altijd onder het topniveau van 2008. Huizen kosten gemiddeld nog zo’n 4 procent minder dan net voor de crisis.

Bescheiden stijging buiten de Randstad. Buiten Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland stijgen de prijzen veel minder hard met percentages tussen de 2,7 procent in Zeeland en 6,5 procent in Gelderland in het derde kwartaal.

Verkopen met stijging tov vorig jaar maar daling tov vorige maand
In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen. Dit is een stijging van 16,2% ten opzichte van oktober 2016 (17.339).
Vergeleken met de voorgaande maand, september 2017, is er sprake van een daling van 2,4%. Het Kadaster registreerde toen 20.632 verkochte woningen.
Vergeleken met oktober vorig jaar zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen met 26,8%. Bij appartementen registreren wij de kleinste stijging met 10,5%.
Provincies; Ten opzichte van oktober 2016 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. In Drenthe is de stijging het grootst met 25,9%. In Noord-Holland zien we de kleinste stijging van 6,1%. Vergeleken met september 2017 zien we alleen in Noord-Brabant een stijging (3,8%). In Friesland zien we de grootste daling met 12%.

Hypotheken; Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2017 met 19,6% toe ten opzichte van oktober 2016, van 24.229 naar 28.979. Vergeleken met september 2017 (29.126) is er sprake van een daling van 0,5%.

Executieveilingen; In oktober 2017 vonden 121 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 33,9% ten opzichte van oktober 2016 (183).