Krapte, woningnood zelfs ….

De eindejaarscijfers van het Kadaster zijn er nog niet. Maar hoe het met de woningmarkt gesteld is kunnen we in de media al horen en lezen.

Er zijn geen woningen beschikbaar. Wat apart is dan als makelaar te ervaren dat je een woning te koop zet er dan nog steeds mensen “vergeten te komen”, mail niet gelezen hebben, niet reageren op telefoon voor uitnodiging naar de woning.
Of na 3-4 weken pas reageren zelfs als er onder bod staat of verkocht onder voorbehoud?!
En dan diegenen die na de bezichtiging weggaan met “u hoort zeker nog van mij” maar geen reactie geven.
Deze frustratie van de makelaar is gelukkig meestal van korte duur omdat er altijd een bieder is die blij gemaakt kan worden met “u bent het geworden”.

Prijs stijgt verkoop niet.

Van redactie Vastgoed.
Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,1 procent duurder dan in oktober 2018. De prijsstijging is dezelfde als in september. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008.
In oktober 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in oktober 41 procent hoger.

15.717 woningen verkocht

Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 15.717 verkochte woningen registreerde. Dat is ruim 16 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2019 zijn 174.589 woningen verkocht. Dat is ruim 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Investering in Energiebesparing geeft extra’s met NHG

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari van €290.000 naar €310.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600,-.

Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de cv-installatie. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Stijging in prijs maar niet overal, aantal 3% lager t/m 2019

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,0 procent duurder dan in juli 2018. Dat is nagenoeg dezelfde prijsstijging als in juni 2019. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
In juli 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juli ruim 39 procent hoger.
Amsterdam
Wat opvalt is dat vooral de verkoop van woningen buiten de Ring zijn verkocht. Omdat deze gemiddeld genomen goedkoper zijn dan huizen binnen de Ring, neemt de gemiddelde transactieprijs in Amsterdam niet langer toe, maar is deze licht gedaald, met 4%. De prijzen in het topsegment van de Amsterdamse woningmarkt lijken daarmee het plafond bereikt te hebben.

21.039 woningen verkocht
Het Kadaster maakte bekend dat het in juli 21.039 verkochte woningen registreerde. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2019 zijn 120 976 woningen verkocht. Dat is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Prijzen nieuwbouw
Net als in de vijf voorgaande kwartalen stegen de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen harder dan die van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster. Sinds het vierde kwartaal van 2017 stijgen de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen sterker dan die van bestaande koopwoningen.

Eerste kwartaal 2019 minder en meer

Minder:
In het eerste kwartaal van 2019 is een daling van het aantal te koop staande woningen zichtbaar. In vergelijking met een jaar eerder is de daling 17%. Dit blijkt uit recente cijfers van de NVM, die ook laten zien dat 3,2% minder woningen van eigenaar wisselden dan in datzelfde kwartaal vorig jaar.
De prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was, constateert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is. Daarnaast zien we dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wil betalen nu bereikt is.
Woningen staan minder lang te koop nu ca. 45 dagen.
Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar.
Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland 369.000 euro. Ook blijkt dat het gemiddeld steeds langer duurt, tot 9 maanden zelfs, om 70% voorverkoop te realiseren. 

Meer: Gemiddelde prijsstijging van 8,1 procent

De afvlakking van de stijging van de transactieprijzen heeft in het eerste kwartaal doorgezet, maar zorgt toch voor een gemiddelde dat richting de drie ton gaat: de gemiddelde verkoopprijs is vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 8,1% gestegen naar 294.000 euro. Alleen de prijs van verkochte appartementen steeg meer, met gemiddeld 10%.

Huizenprijzen in 2018 meest gestegen, maar daling verkoop van 10%

Het is de grootste stijging sinds 2001. Tussen 2008 en 2014 kende Nederland gedurende 3 jaar prijsdaling van 6%. Deze daling is inmiddels ruimschoots goedgemaakt.
In vergelijking met 2014 zijn de huizenprijzen met 35% gestegen. Ten opzichte van 2008 bedraagt de stijging 13%. Woningmarktcijfers.nl verwacht dat in de loop van 2019 de prijsgrens van € 300.000 zal worden overschreden.Verkoopdaling in 2018, 9,7 % minder transacties
In de eerste maanden van 2018 werd duidelijk dat de verkoopaantallen geen gelijke tred zouden kunnen houden met het topjaar 2017 toen 241.860 woningen werden verkocht. Uiteindelijk wordt 2018 afgesloten met een totaal van 218.500 transacties, 9,7% minder dan in 2017 maar nog wel 2 % meer dan in 2016. De afname is grotendeels het gevolg van een dalend woningaanbod. Vooral de decembermaand liet het afweten. Er werden toen 25% minder transacties geregistreerd in vergelijking met december 2017. Afgelopen december was er ook geen enkele (bijvoorbeeld fiscale) aanleiding om versneld naar de notaris te gaan.

Verschillen per provincie blijven groot
Ruim de helft van alle transacties wordt gerealiseerd in de provincies Noord Brabant, Noord Holland en Zuid Holland. Een sterkte ontwikkeling in deze provincies werkt dan ook stevig door in de landelijke ontwikkeling. Met de afname van het aantal woningtransacties in Zuid Holland en Noord Holland is dat in 2018 ook het geval. In Zeeland en Drenthe bleef de daling nog enigszins beperkt.

Verwachtingen voor 2019

Voor 2019 wordt een verdere stijging van de prijzen verwacht en een lichte afname van het aantal woningtransacties. De hypotheekrente blijft vooralsnog laag, de betaalbaarheid kan niettemin onder druk komen te staan door de sterk gestegen prijzen. We zien ook dat het woningaanbod de laatste maanden lichtjes toeneemt.

Erfpacht in Amsterdam

Handige links over uw erfpacht en het regelen voor 1 januari 2020.

Extra korting van 10% als u voor 1 januari 2020 uw erfpacht wilt afkopen lees het hier verder:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/extra-korting/

Wilt u weten wat de erfpachtberekening voor uw huis gaat inhouden klik dan op de volgende link:
https://berekenuwoverstap.nl/bereken-overstapkosten/

Weet u al ongeveer wat uw afkoopkosten zijn en wilt u een officiële offerte aanvragen klik dan hier:
https://erfpacht.amsterdam.nl/portaal/login/

 

Vraag en aanbod bepaald.

Conclusie na  11 maanden. De woningprijzen stijgen behoorlijk in 2018 moeten kopers al € 288.000 voor een gemiddelde woonhuisprijs betalen.
Dit is een stijging van € 25.000 (dik 9%) in vergelijking met 2017 en maar liefst € 75.000 (35%) over een periode van vijf jaar. In november komt de gemiddelde huizenprijs op basis van het Kadaster uit op bijna € 298.000. Het lijkt een kwestie van maanden totdat de magische grens van € 300.000 doorbroken zal worden.

8 % minder transacties in 2018

Al vanaf de eerste maanden van 2018 was duidelijk dat de verkoopaantallen geen gelijke tred zouden kunnen houden met het topjaar van 2017 toen 241.860 woningen van eigenaar wisselden. De cijfers van december zijn nog niet bekend, Woningmarktcijfers verwacht dat het eindresultaat voor 2018 tussen en 222.000 en 223.000 zal uitkomen, hetgeen een daling betekent van een kleine 20.000 transacties ofwel 8%. De daling is vooral het gevolg van een tekort aan voldoende woningaanbod.
Van onvoldoende kopers is geen sprake, dan zouden de huizenprijzen immers eerder een dalende lijn hebben laten zien.